Climate Change City

Efter visning i Dansk Arkitektur Center, på IWA World Water Congress & Exhibition i Tokyo og på Building Green i København er installationen Climate Change City klar til nye destinationer. Måske hos jer?

Climate Change City er en interaktiv installation, der viser, hvordan vi med klimatilpasning kan håndtere udfordringerne med mere og kraftigere regn - og dermed oversvømmelser - i byerne. Men også hvordan vi med klimatilpasning samtidig kan udvikle byen, så den er grønnere, sundere, smukkere og sjovere at bo og opholde sig i.

Målgruppen er både folk, der arbejder professionelt med mødet mellem vand og by, men også borgere og øvrige interessenter, der er påvirket af de problemer, som regnen fører med sig - og dermed også er aftagere af de løsninger, som skal afhjælpe dem.

 

Klimatilpasning med merværdi

Climate Change City viser de syv løsninger til klimatilpasning udviklet med støtte fra Klimaspring. Alle afhjælper de på hver deres måde - og sammen - problemerne med oversvømmelser i byerne, samtidig med at de også bidrager med en anden værdi og funktion end 'bare' at håndtere regnvandet. Fx i form af at bidrage til mere natur i byen eller med nye byrumselementer til leg og ophold.

Gå selv på opdagelse

Selve installationen består af syv touch-skærme og syv taktile flader/elementer placeret i hver deres metalstander i varierende højde. På touch-skærmene kan man se syv animationsfilm, der viser syv forskellige scenarier for, hvad der sker, når ekstrem regn og skybrud rammer og oversvømmer byen. Regnen kan man selv 'styre' ved at swipe på skærmen.

Hver film viser samtidig, hvordan problemerne kan afhælpes med en ny løsning til klimatilpasning. Løsninger, der ikke kun har en vandhåndterende effekt men også bidrager med merværdi til byen. Filmen er suppleret med billeder og en kort beskrivelse af løsningerne.

Leg, mærk, se, føl

Ud over de digitale skærme består installationen af syv taktile/fysiske elementer (fx kinetisk sand, træklodser, bark og cement), som er en invitation til at komme og 'prøve den'. Alle elemeterne er nemlig nogle, man gerne må røre ved. Samtidig er elementerne en måde at symbolisere de merværdi-effekter, som klimatilpasningsløsningerne har i forhold til at:

  • bidrage til mere natur i byen
  • bidrage til mere leg og rekreation i byen
  • gøre byen mere smart og forbundet
  • opgradere den eksisterende by

Få Climate Change City ud til jer

Climate Change City er lavet som en rejse-udstilling. Det vil sige, at den er designet til at kunne vises på forskellige lokationer og kan skaleres efter behov. Fx kan den opstilles med et færre antal skærme og elementer, men stadig fortælle den 'fulde' historie. Er I interesseret i at vise installationen på en messe, en udstilling, en konference eller et andet event - eller at have den stående i en periode i jeres virksomhed/organisation - så kontakt os og hør mere om mulighederne.

Climate Change City er udviklet af Smith Innovation i samarbejde med Yoke.