BIOWATER testes i bæredygtigt huskoncept

BIOWATER Climapond er en af de udvalgte løsninger i demonstrationsprojektet Det Biologiske Hus, der er et nyt bæredygtigt huskoncept. BIOWATER Climapond gør det muligt at afkoble regnvandet fra kloaksystemet og i stedet bruge vandet til at skabe en grøn oase i byen.

Det Biologiske Hus er en konkret løsning på fremtidens klimatiske og ressourcemæssige udfordringer. Det er nemlig boliger bygget af biologiske restprodukter fra landbruget som fx græs, halm, tomat, tang og ålegræs, der upcycles og anvendes som byggematerialer.

Det Biologiske Hus er udviklet af EEN TIL EEN Arkitektur og Byggeri i samarbejde med NCC, GXN, Deloitte og Teknologisk Institut. Det første prototypehus er opført på den permanente byggeudstilling HUSET Middelfart og åbnede i april. Her kan besøgende komme og se huskonceptet og de produkter, materialer og teknologier, som demonstrationsprojektets 40 leverandører har bidraget med.

Mere biologi omkring Det Biologiske Hus

Fra sommeren 2017 bliver BIOWATER Climapond også en af de løsninger, som man kan opleve i og omkring Det Biologiske Hus. Arkitekterne har nemlig valgt at etablere et BIOWATER Climapond anlæg som et alternativ til en faskine for at afkoble regnvandet fra kloakken og i stedet håndtere det på grunden og bruge regnvand som en ressource.

Ud over den tekniske vandhåndtering giver BIOWATER Climapond også mulighed for at håndtere regnvandet med en både miljømæssig og æstetisk kvalitet. Miljømæssigt fordi vandet bliver anvendt lokalt og gennem nedsivning kommer tilbage i en cyklus og dermed ikke bliver til ”affald”. Æstetisk fordi vandet bliver brugt at skabe en sø i haven, som giver grobund for et rigt dyre- og planteliv, og som gør regnvandet til en synlig, værdimæssig og oplevelsesrig ressource.

Fra baggårde til parcelhuskvarterer

BIOWATER Climapond er et modulopbygget og skalerbart anlæg udviklet med inspiration fra landsbyernes gadekær, der tidligere fungerede som både vandreservoir og samtidig et socialt samlingssted. BIOWATER Climapond er et moderniseret gadekær, der fungerer på den måde, at regnvand fra tagflader og evt. flisebelagte arealer ledes i render til et bassin med et permanent vandspejl, hvor vandet nedsives, fordampes og/eller tilbageholdes. Anlæggets udløb tilsluttes et overløbsareal, en faskine eller kloak de steder, hvor nedsivning ikke er muligt.

 

Konfigureringen af BIOWATER Climapond defineres efter de stedsspecifikke muligheder og krav. Løsningen kan både bruges i baggårde med begrænset plads i den tætte bykerne eller i åbne haver i parcelhuskvarterer. I 2016 fik en etageejendom i Mejlgade i Aarhus således etableret et testanlæg i deres baggård, og nu er turen kommet til at teste BIOWATER Climapond i en have, som det bliver tilfældet med Det Biologiske Hus. Efter planen bliver BIOWATER Climapond anlagt i Middelfart i juni 2017.

 

Læs mere om BIOWATER Climapond på Klimaspring her

Læs mere om Det Biologiske Hus her

Læs mere om udstillingen af Det Biologiske Hus på HUSET Middelfart her