Klimaspring med på ECCA 2017

Klimaspring metoden præsenteres på den europæiske klimatilpasningskonference ECCA 2017.

Fra den 5.-9. juni samles repræsentanter fra 48 lande til den internationale klimakonference ECCA 2017 i Glasgow. Deltagerne tæller virksomheder, ngo’er, forskere, myndigheder og lokalsamfund – der under årets tema ’Our Climate Ready Future’ skal dele viden og erfaringer om klimatilpasning inden for otte tværgående og fem sektorspecifikke temaer. Se temaer her

For første gang afvikles ECCA også med et særligt forretnings- og innovationsprogram med fokus på finansiering og udvikling af nye klimatilpasningsløsninger. Dette med tanke på den stigende betydning af – og behov for – virksomhedsdreven udvikling af løsninger samt erkendelsen, at det kræver fælles viden og samarbejde mellem det offentlige og private for at udvikle nye skalerbare tilpasningsforanstaltninger.

Som sekretariat for Klimaspring deltager Smith Innovation som del af ECCAs omfattende program. Dette med et oplæg om metoden bag Klimaspring kampagnen. For som vi altid har sagt: det svære er ikke at få styr på vandstrømmene, men på beslutnings- og pengestrømmene.

Så hvordan kan interessen og behovet for klimatilpasning omdannes til iværksætteri og nye forretningsmuligheder, der skaber bedre byer og grøn vækst?

I modsætning til traditionel produktudvikling kan nye klimatjenester i de fleste tilfælde ikke udvikles af enkeltvirksomheder og inden for eksisterende forretningsområder. I stedet er nødvendigt med samarbejde på tværs af fagligheder og organisationer. Traditionelle kloaksystemer er ikke længere tilstrækkelige eller optimale til håndtering af de stigende mængder regn. Og fordi vand krydser grænser, kræver det, at vores løsninger gør det samme. Underjordiske løsninger skal op til overfladen og ændrer sig således fra at være ”akademiske ingeniørfærdigheder” til at være genstand for flere discipliner, interesser og ikke mindst muligheder.

Klimatilpasning er derfor heller ikke en ren ”offentlig service”, men skal finansieres og anvendes på tværs af offentlige og private aktører, eksisterende og nye typer kunder. For at lykkes skal vi udvikle løsninger, der trækker på alle de forskellige ekspertise, der er involveret i styring og udnyttelse af regnvand. Det betyder, at vi ikke kun skal håndtere vandstrømme, men også beslutnings- og pengestrømme. Og det kræver innovation og nye samarbejdsformer.

Som sekretariat for Klimaspring har vi derfor i den faciliterende del haft fokus på at udvikle rammerne for en ny måde at samarbejde på. Og metoden har ført til, at syv konsortier har udviklet ​​kommercielle løsninger, som både håndterer vandet og forhindrer oversvømmelse og samtidig tilfører byen æstetiske og funktionelle kvaliteter i form af klimatilpasning med merværdi.

Læs mere om ECCA – European Climate Change Adaptation Conference