Første spadestik: Klimaflise-pilotanlæg er på vej

Et gråt fortov på Heimdalsgade på Nørrebro får nu et markant ansigtsløft. TREDJE NATURs vandhåndterende Klimaflise, skal testes i brug.

Klimaflisen er er udviklet til fremtidens fortove og vil håndtere effekterne af klimaforandringerne. Formålet med det 50 m lange teststræk er at se Klimaflisen i aktion sæsonerne igennem, indsamle data for hvordan den klarer de forskellige vejrtyper, belastning, saltning mv. og bruge den indsamlede data til at lave de sidste tilrettelser inden flisen kan sendes i industriel produktion og ud på markedet. Pilotanlægget, som udføres af Malmos, forventes indviet efter sommerferien.

Plug & Play klimatilpasning

Klimaflisen er et modulopbygget system, som gør det muligt at afvande og styre regnvandet i alle retninger. Flisen kombineres med en underjordisk vandbank, der kan udnyttes af både træer, brugere og byens fejebiler. Fortovet bevarer fortsat sin grundlæggende funktion, men giver samtidig mulighed for et lokalt vandkredsløb, der tilfører byrummene skygge, mikroklima, bynatur, leg og læring.

København har 750 km fortov og det globale behov for lokal klimatilpasning er enormt. Derfor skal der nye Plug & Play løsninger til for at kunne udrulle klimatilpasningen globalt. Klimaflisen er udtænkt af TREDJE NATUR og udviklet i samarbejde med IBF og ACO Nordic, som en ny innovativ klimatilpasningsløsning målrettet de tætte byer. Løsningen udnytter klimaudfordringerne positivt som drivkraft i udviklingen af mere robuste, oplevelsesrige og bæredygtige byer.

Canadisk partnerskab

Samtidig med pilotanlæggets anlæggelse har TREDJE NATUR netop underskrevet en samarbejdsaftale med canadiske Waverley Projects, der er baseret i Toronto. Aftalen skal afsøge mulighederne for at tilpasse systemet til Canadiske forhold. Med base i Toronto vil Waverley Projects sammen med en række lokale partnere arbejde for at udvikle og producere løsningen til det Nordamerikanske marked.

Klimaflisen er udviklet af TREDJE NATUR i samarbejde med ACO Nordic og IBF. Derudover har Kollision, Orbicon og Teknologisk Institut medvirket i udviklingsprojektet. Malmos udfører pilotanlægget.

Udover støtte fra Klimaspring har Klimaflisen modtaget støtte fra Markedsmodningsfonden til at fremstille og anlægge teststrækningen på Nørrebro i samarbejde med Københavns Kommune.

Kilde: Tredje Natur

Læs mere om Klimaflisen her