Fra vand til vækst

Vær med, når vi samler op på erfaringer og metoder fra Klimaspring og inviterer til dialog om, hvordan vi fortsat kan styrke innovation og kommercialisering, så klimatilpasning kan blive til grøn vækst. Klimaspring debat den 8. juni i BLOX.

Der er løbet meget vand i åen – eller rettere regn i byen – siden Klimaspring blev lanceret i 2013 med det formål at støtte kommerciel udvikling af nye løsninger til klimatilpasning med merværdi. Ambitionen var og er at skabe grøn vækst, bedre byer og at sætte Danmark på verdenskortet inden for klimatilpasning.

Klimatilpasning som systemleverancer

Med kampagnens afslutning står vi med syv nye løsninger skabt af tværfaglige udviklingskonsortier, som tilbyder skalérbare systemleverancer til klimatilpasning med merværdi. Løsninger, der ikke ’bare’ håndterer vandet, men også giver bedre byer og byrum.

Med udgangspunkt i metoden bag Klimaspring ser vi på, hvordan løsningerne er gået fra idé til marked. Hvad giver det af nye kommercielle muligheder, når klimatilpasningsløsningerne ikke tænkes i projekter men i produkter, som kan bruges igen og igen – både herhjemme og som eksportvare.

Et udstillingsvindue for danske kompetencer

Vi ser også på, hvordan Klimaspring har været ’state-of-the-art’, når det kommer til systemleverancer og innovation gennem tværfagligt samarbejde mellem vand- og byggebranchen, og hvordan erfaringerne kan bruges fremadrettet.

Hør DANVAs bud på, hvad dansk vandteknologi kan bidrage med, når International Water Association (IWA) afholder verdenskongres i Danmark i 2020 under overskriften ”Water for smart liveable cities”. Og hør hvordan Realdania med nye innovationskampagner arbejder med fortsat at understøtte innovation og grøn vækst i det byggede miljø.

Arrangementet er gratis og henvender sig til aktører med interesse i erhvervsfremme, innovation i byggeriet og klimatilpasning som anledning til grøn vækst

Dato og tid: 8. juni kl. 9-12 

Sted: BLOX, Dansk Arkitektur Center, Bryghuspladsen 10, 1473 København K

NB! Tilmelding er desværre ikke længere mulig, da arrangementet er overtegnet

Download invitation og program her

 

PROGRAM 

Ankomst og morgenkaffe fra kl. 8:30

Fra projekter til produkter – Klimaspring som metode

Hvordan kan systemleverancer til klimatilpasning med merværdi giver nye kommercielle muligheder?

  • Flydende og fast – erfaringer og refleksioner fra Klimaspring v. Mikkel A. Thomassen, sekretariatsleder, Klimaspring og partner, Smith Innovation
  • Case om Vandvejen – et samlet vejsystem, der håndterer regnen og tilfører byrummet ny værdi og funktionalitet
  • Innovation og kommercialisering – v. Lennie Clausen, programchef, Realdania
  • Innovative systemleverancer gennem tværfagligt samarbejde – v. Natalie Mossin, institutleder, Institut for Bygningskunst og Teknologi, KADK
  • Efterfølgende debat i salen

Fra Danmark til hele verden – nye forretnings- og eksportmuligheder

Hvordan er det lykkedes at eksportere dansk klimatilpasning, og hvad kan danske kompetencer bidrage med i en international kontekst?

  • Case om SCALGO Live – et digitalt værktøj til at forstå og forebygge oversvømmelser
  • Climate Change City – hvordan man kan formidle og eksportere dansk klimatilpasning i mødet mellem vand og by v. Simone Kongsbak, partner, Smith Innovation
  • Water for smart liveable cities – IWA World Water Congress & Exhibition 2020 v. Miriam Feilberg, seniorkonsulent, DANVA
  • Efterfølgende debat i salen

Mulighed for netværk og let frokost kl. 12-12:30