Lokal klimatilpasning i borgerhøjde med ny digital platform

Samvejr.dk er det første færdigudviklede produkt udviklet med støtte fra Klimaspring-kampagnen. Med den digitale platform Samvejr.dk får borgerne helt nye muligheder for at tænke klimatilpasning i udformningen af deres lokalområder.

Hvad enten der skal etableres hastighedsbegrænsende bump på den lokale villavej, laves en ny legeplads eller anlægges nye grønne områder, så kan der være store fordele ved at tænke klimatilpasning ind fra begyndelsen. Med Samvejr.dk får den lokale ejerforening, ildsjæl eller byudvikler et redskab, hvor man let og overskueligt kan præsentere sine projekter, hente inspiration og forme lokale vand- og landskaber sammen med andre.

Attraktive byrum med plads til både liv og vand

Samvejr.dk er udviklet af virksomhederne Gemeinschaft og B14. Antropolog og partner Jesper Poulsen-Hansen fra Gemeinschaft siger: ”Borgerne er påvirkede af klimaforandringerne, men de kan virkeligt også bidrage til klimatilpasningen, fordi de kender deres lokale områder bedst, og det er deres fremtid, der bygges til. Men borgerne savner viden om de muligheder, der er for at bidrage. På Samvejr.dk kan man dele sine projekter med andre og få inspiration til hvordan man kan få nye attraktive byrum og undgå oversvømmelser. F.eks. ved at tænke regnbede ind i forbindelse med vejbump eller den kommende legeplads. I nogle tilfælde kan man endda slippe for at betale tilslutningsbidrag, hvis man afleder vandet effektivt lokalt. Den slags viden finder man også på Samvejr.dk.”

Også til kommunerne og forsyninger

Kommuner og forsyninger kan også drage nytte af det nye værktøj. I Hjørring Kommune, hvor borgerinddragelsen er central i forbindelse med skybrudssikring af byens centrale parker, har man testet den nye platform.

Miljømedarbejder Marvin Meyer fra Hjørring Kommune siger: ”Samvejr er et godt værktøj til at samle informationer i en enkel præsentation, som derefter kan bruges, når borgerne har tid og lyst. Det er en styrke i platformen, at man fra første side har et godt overblik over projektet. Man kan hurtigt gennemgå hele projektet, men har samtidig et samlet overblik over vigtige dokumenter og mellemregninger, som man kan dykke ned i efter interesse”

”Klimatilpasning er en af de helt store samfundsopgaver, der påvirker økonomien og dagligdagen i mange kommuner og for mange borgere. Derfor tror jeg på potentialet for et værktøj som Samvejr.dk, der ikke blot højner det interne vidensniveau mellem kommune, forsyning og rådgiver, men også styrker dialogen med og mellem borgerne”, siger projektchef Pelle Lind Bournonville, Realdania.

Opret dit eget projekt fra i dag

Borgere, foreninger, kommuner, forsyningsselskaber og rådgivere kan fra i dag oprette klimatilpasningsprojekter på www.samvejr.dk eller blot hente inspiration blandt de mange projekter, som allerede ligger på platformen.

Læs mere om Samvejr her

Gå direkte til www.samvejr.dk Fakta

Borgerprojekter
Borgerne kan oprette deres egne klimatilpasningsprojekter på Samvejr.dk gratis, og de kan finde gode ideer og vejledninger til at komme i gang i deres eget nærområde.

Holdet bag Samvejr.dk
Projektets drivende parter er Gemeinschaft, der er en antropologisk virksomhed med speciale i hverdagslivet i byer og boligområder, og designbureauet B14, der arbejder med design og teknologi med særligt fokus på udvikling af digitale helhedsløsninger.

 

Kontakt

For yderligere oplysninger

Antropolog og partner Jesper Poulsen-Hansen, Gemeinschaft, tlf. 40751574

Miljømedarbejder Marvin Meyer fra Hjørring Kommune, tlf. 76336765

Projektchef Pelle Lind Bournonville, Realdania, tlf. 70 11 66 66