Nyt netværk skal løfte de danske landsbyer

Hvordan investerer vi bedst i danske landsbyers fortsatte udvikling? Et nyt netværk for kommuner og forsyninger sætter fokus på, hvordan vi kan gøre udfordringer til nye muligheder uden for de store byer og skabe gode og levedygtige bymiljøer.

Landsbyerne i Danmark udgør et kæmpe potentiale. Både for dem, der allerede bor der og alle dem, som drømmer om et alternativ til storbyernes rasende tempo. Både erhvervsmæssigt, kulturelt og æstetisk er der masser at hente. Og med de rigtige løsninger kan selv små budgetter gøre en verden til forskel.

Netværket Løft landsbyerne 
Smith Innovation og Orbicon inviterer kommuner og forsyningsselskaber til at blive del af et nyt netværk. Gennem en række værdiskabende netværksarrangementer sætter vi fokus på livet uden for de urbaniserede vækstområder, hvor vandselskaberne samt borgerne står over for massive investeringer i afkobling af regnvand.

I netværket tager vi fat på de store spørgsmål om fremtidens mål og udfordringer på området. Og udveksler nede-på-jorden erfaringer om de konkrete løsninger, projekter og værktøjer, der bringer dig videre med at udvikle klimatilpasning, miljø, sociale relationer og meget mere med landsbyen som omdrejningspunkt. 

Netværket henvender sig bredt til aktører på tværs af forsyninger og kommuner:

  • Deltagere med ansvar for teknik, økonomi og planlægning.
  • Andre aktører der deler netværkets ambition om at løfte flere formål for færre midler ved fx at tænke forsyningsinvesteringer sammen med lokale planer og strategier og dermed kickstarte en byfornyelsesproces.

 
Medlemskab omfatter:

  • Fire skræddersyede faglige temadage, der afholdes på skift hos de deltagende kommuner og forsyninger.
  • Inspirations- og vidensindlæg fra forskere og eksperter inden for politiske, tekniske og kulturelle udviklinger i danske landsbyer som optakt til et faciliteret forløb med vægt på fælles vidensdeling og udvikling.
  • Perspektiverende opsamling af temadagens diskussioner og konklusioner.

 

Yderligere oplysninger om netværket samt pris, tilmelding og kontaktinfo - læs mere her