Indvielse af Vandvejen

Den 2. november indvies Vandvejen i Middelfart. Her bruges vejen som løsning i klimatilpasningen.

Onsdag den 2. november klipper Borgmester i Middelfart Steen Dahlstrøm snoren til byens nye vej, hvor regnvandet ledes til vandkanaler i stedet for i kloakken. Projektet viser vejen for nye måder at anvende veje i klimatilpasningen, der samtidig skaber levende og bæredygtige gaderum.

Søndergade i Middelfart er blevet klimasikret. Det er sket med et nyudviklet vejsystem, der leder regnvand fra veje, fortove og hustage til vandkanaler langs vejkanten i stedet for i kloakken. Det nye vejsystem, VANDVEJEN, er udviklet i et samarbejde mellem virksomheder fra vej-, vand- og arkitektbranchen med det formål at løse flere udfordringer i ét design.

Synlig vandhåndtering og attraktive gaderum

Med de nye vandkanaler og belægninger har Søndergade fået et inviterende og spændende udtryk. Nu er det muligt at følge regnvandets vej fra det lander på vejen eller forlader et nedløbsrør, til det når enden af vejen. En ændring i vejens tværprofil sørger for at vandet fra skybrud nu holdes og styres på selve vejen, så det ikke gør skade på gadens gamle bygninger. Vandkanalerne er placeret langs det nordlige fortov, og varierer i karakter alt efter gadens brug. Kanalerne er skiftevis overdækkede med låg af perforeret cortenstål, åbne med rindende vand eller beplantet med stauder og høje græsser. Alt sammen medvirker det til et naturrigt og æstetisk udtryk i Søndergade.

Middelfart Spildevand er glade for, at det initiativ vi tog sammen med Middelfart Kommune, Klimaspring og en række virksomheder i 2013, har ført til, at vi nu er klar til at indvie VANDVEJEN i Søndergade. Det er et mønstereksempel på, hvordan vi som vandselskab og kommune kan samarbejde med private virksomheder om udvikling af innovative, kommercielle løsninger inden for vandbranchen. Det er endnu et skridt på vejen til, at Middelfart bliver Danmarks klimalaboratorium", siger Allan Bruus, direktør i Middelfart Spildevand A/S. 

Vand-, vej- og byrumsspecialister leverer nye veje for vand.

VANDVEJEN er én af de løsninger, som Realdania støtter via ”Klimaspring”. I dag er det en stor udfordring at finde gode, fleksible og samtidig billige klimatilpasningsløsninger, der kan håndtere de store vandmængder, vi oplever i den tætte by. Specielt hvis de også skal imødekomme ønsker om merværdi og multifunktionalitet. Med VANDVEJEN har man i et tværfagligt, langsigtet samarbejde stræbt efter at forene alle krav i én løsning. ”Det er meget positivt, at Middelfart Kommune sammen med Middelfart Spildevand nu går foran og implementerer et Klimaspring-produkt i fuld skala. Vi håber, at andre kommuner og forsyningsselskaber også kan blive inspireret af projektet i Middelfart til at anvende flere smarte klimatilpasningsløsninger i byerne”, siger projektchef Pelle Lind Bournonville, Realdania

Bag projektet

VANDVEJEN udviklet i et tværfagligt samarbejde mellem rådgivende ingeniør- og miljøvirksomhed EnviDan A/S, vejbygningsentreprenøren Colas Danmark A/S og arkitekt og landskabsarkitekter Schulze+Grassov ApS. Derudover deltager Thisted Fjerritslev Cementvarefabrik A/S, Middelfart Kommune, Middelfart Spildevand A/S, Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 

Læs mere om Vandvejen