Udstilling: Regnen kommer

Udstilling i Dansk Arkitektur Center sætter fokus på, hvordan klimatilpasning giver os bedre byer. Med på udstillingen er blandt andet de fire Klimaspring projekter: Biowater, Klimaflisen, Smart realtidsstyring af vandsystemer og Vandvejen. Udstillingen "Regnen kommer" kan ses fra den 16. januar - 6. april 2015.

Oplev Klimaspring projekterne på udstilling.

Dansk Arkitektur Center viser fra den 16. januar udstillingen ’Regnen kommer – hvordan klimatilpasning giver os bedre byer’ med det formål at gøre os klogere på, hvordan vi i fremtiden undgår vand i kælderen ved at tilpasse byerne efter de stadig kraftigere regnhændelser og samtidig får en bedre by med udviklingen af nye løsninger og rekreative byrum, som både kan håndtere vandet på nye, smarte måder og skabe øget livskvalitet i byerne.

Med på udstillingen er bl.a. de fire Klimaspring projekter:

Biowater, der genskaber gadekæret med regnvand. Gadekæret er et møde- og oplevelsessted for mennesker og sikrer samtidig større biodiversitet i byen med et naturligt levested for dyr og planter. Læs mere om projektet her

Klimaflisen, der består af et nytænkende underjordisk vandhåndteringssystem, som kobles direkte med legende rekreative elementer i byrummet. Selv den mindste og tætteste by har fortove, og potentialet i både Danmark og internationalt er derfor stort. Læs mere om projektet her

Smart realtidsstyring af vandsystemer, der er et it-støttet system til realtidsovervågning, modellering, varsling og styring af regnvand i både afløbssystemer og på terræn. Herved opnår man en mere effektiv udnyttelse af opsamlingsbassiner og renseanlæg og dermed en betydelig reduktion i behovet for investeringer. Læs mere om projektet her

Vandvejen, der forener vej- og anlægsbranchen, vandbranchen og arkitekturen med det formål at gøre vejene til en del af løsningen på klimaudfordringerne i tæt bebyggede områder ud fra en betragtning om, at de mange kilometer veje i byerne er en del af årsagen til, at oversvømmelser og kloakoverløb er et stadigt stigende problem. Læs mere om projektet her

Ud over eksempler på konkrete klimatilpasningsløsninger giver udstillingen også et indblik i  den historiske baggrund for og udfordring med blandt andet et kloaknet, der ikke kan håndtere den kraftige regn, hvorfor en mulig fremtidig løsning (igen) er at håndtere vandet over og ikke under jorden – i byens grønne og blå områder, hvor nye anlæg samtidig kan blive til rekreative byrum.

Udstillingen kan ses i Dansk Arkitektur Center fra den 16. januar - 6. april 2015. Læs mere på DAC.dk

'Regnen Kommer - hvordan klimatilpasning giver os bedre byer' er udviklet i et partnerskab mellem Dansk Arkitektur Center og Realdania og i et samarbejde med Naturstyrelsen, Københavns Kommune, Smith Innovation og Carlberg Christensen.