Alt er en del af naturen

Læs interview med Flemming Rafn Thomsen fra TREDJE NATUR om bl.a. udviklingen af Klimaflisen

Anna Aslaug Lund har for ARKITEKTEN.DK interviewet Flemming Rafn Thomsen fra TREDJE NATUR om sammenhængen mellem bygninger og landskab, natur og kultur, menneske og by. Og om hvordan de som arkitektvirksomhed arbejder med at forstå vores egen påvirkning af klimaet og handle derefter i en erkendelse af, at alt er en del af naturen.

Artiklen indeholder en række konkrete eksempler og projekter, der viser TREDJE NATURs visioner og tilgang. Herunder udviklingen af Klimaflisen, som er støttet af Klimaspring.

”For tiden er der en tendens til, at man udvider byernes fortove, og på mange måder er fortovene derfor ved at blive til noget mere end bare transitrum, men man har faktisk ikke formuleret en forståelse for, hvad det rum så skal kunne. I forhold til det tekniske, så er parkerne og pladserne gode til at tage meget vand, men det er en mindst lige så stor udfordring at få transporteret alt vandet hen til parkerne.

Fortovet er netop et af de steder, hvor regnvand og skybrudsvand kan blive transporteret eller blive tilbageholdt og brugt som lokal ressource. Vi tænkte derfor, at der var en blind vinkel i forhold til at forene det æstetiske, sociale og tekniske; og det var starten på Klimaflisen. Systemet er en slags kunstig natur, der genskaber en permeabel jordskorpe. Inde i flisen er der et kapillærsystem, der kan styre vandet i alle retninger. Vi opretter et lokalt vandkredsløb og mikroklima, der etablerer fordampning, nedsivning og opmagasinering og bruger gadetræer og byhaver som aktive, hydrauliske komponenter. Og så er Klimaflisen også skalérbar.”

Ovenstående er et uddrag af artiklen.

Læs hele artiklen her

Læs mere om KLIMAFLISEN her