Nu kan du lytte til Klimaflisen

I podcasten 'Re-inventing the streets in Copenhagen’ kan du høre om udviklingen af Klimaflisen som én løsning på byernes voksende klimaudfordringer med monsterregn og oversvømmelser.

At udvikle nye komplekse løsninger, der kan bruges i den eksisterende by kræver ofte et samarbejde mellem mange aktører og på tværs af videns- og virksomhedsgrænser.

I udviklingen af KLIMAFLISEN er en arkitektvirksomhed, en betonproducent og en leverandør af afvandingsteknik gået sammen om at udvikle en klimatilpasningsløsning, der kan håndtere regnvand i eksisterende byområder. Vel at mærke ved at udnytte og gentænke de arealer og komponenter, der allerede er i byen.    

Aktivering af fortovsarealer i klimatilpasningen

Med KLIMAFLISEN bliver fortovet brugt til at opsamle og håndtere regnvand, så risikoen for oversvømmede kældre mindskes ved skybrud og ekstremregn. KLIMAFLISEN er et system, hvor en fortovsflise tillader vandet at løbe ned i et underjordisk vandhåndteringssystem.

Fortovet bevarer fortsat sin grundlæggende funktion, men KLIMAFLISEN giver samtidig mulighed for at tilføre byen en række nye kvaliteter og funktioner. Fx i form af beplantning, legende vandelementer og byrumsinventar, der kan bruges til ophold.

Kom med under jorden 

Vil du høre mere om udviklingen af KLIMAFLISEN - og om monsterregn, oversvømmelser og kampen om kvadratmetre - kan du lytte med i podcasten ‘Re-inventing the streets in Copenhagen’ med TREDJE NATURs Flemming Rafn Thomsen og Jeppe Ecklon. 

Podcasten er en del af Shop Talk udgivet af World Architecture News.

Lyt til podcast her

Læs mere om KLIMAFLISEN her