Mød Klimaspring på VandTek

Vær med når vi præsenterer de syv Klimaspring produkter på VandTek messen den 20.-22. september i København.

Over tre dage i september præsenterer VandTek 2016 et sandt udstillingsvindue for danske klima- og vandløsninger, der skal være med til at profilere Danmark som et foregangsland for de nyest vandteknologiske løsninger. Samtidig er messen et samlingspunkt for vandbranchen med mulighed for at netværke samt søge inspiration og ny viden inden for vandforsyning, spildevand og ikke mindst klimatilpasning.

Klimaspring er med

VandTek er derfor også en oplagt ramme for at præsentere de syv Klimaspring projekter, der pt. er under udvikling. 

På VandTek præsenterer vi fremtidens klimatilpasningsløsninger til vandhåndtering i den tætte by. Fælles for de syv Klimaspring produkter er, at de er udviklet, så de kombinerer den tekniske vandhåndtering med forskellige "ekstra" værdier, der er med til at bringe mere natur ind i byen, give mulighed for leg og ophold i byen eller på anden måde er med til at skabe bedre byer.

Klimaspring produkterne er udviklet af en række udviklingskonsortier, hvor rådgivervirksomheder, producenter, vidensinstitutioner, kommuner, forsyninger m.fl. har arbejdet sammen om at skabe fremtidens innovative løsninger.

Alle løsningerne er systemløsninger, der kan skaleres og tilpasses lokale behov og forhold i tætte byområder, hvor problemerne med oversvømmelser er store, og hvor der er brug for kosteffektive og nytænkende alternativer til at opgradere det eksisterende afløbssystem.   

Syv løsninger til fremtidens klimatilpasning:

  • BIOWATER Climapond
  • Klimaflisen
  • Samvejr
  • SCALGO Live
  • Skybrudsklappen
  • Smart realtidsstyring af vandsystemer
  • Vandvejen


VandTek finder sted 20.-22. september 2016 i:

Lokomotivværkstedet
Otto Buses Vej 5A, Bygning OBV037
2450 København SV

Læs mere om VandTek og print en gratis adgangsbillet her