Om Klimaspring

Klimaspring – fra vand til vækst sætter en ny dagsorden for klimatilpasning i tætte byområder med fokus på udvikling, innovation og vækstpotentialer. Klimaspring støtter virksomhedsdrevne udviklingsindsatser fra idé til marked, der gør Danmark førende inden for klimatilpasningsteknologier. Målet er at skabe både bedre byer og grøn vækst.

Klimatilpasning er en aktuel udfordring, der optager mange borgere såvel som virksomheder og myndigheder i ind- og udland. Ved at give plads til nytænkning på tværs af fagområder og markedssegmenter er det muligt både at håndtere ekstrem-regn og skabe øget livskvalitet i byerne.

Visionen for Klimaspring er at omsætte interessen for klimatilpasning til en virksomhedsdreven udviklingsindsats, der gør Danmark førende inden for klimatilpasningsteknologier. Dermed vil vi skabe både bedre byer og grøn vækst.

Hvis det skal lykkes, er der behov for at udvikle løsninger på tværs af de mange aktører og vidensfelter, der er involveret i at håndtere og udnytte regnvand. Det handler om at få styr på vand-, beslutnings- og finansieringsstrømme i et område med mange regler. Det kræver nytænkning og nye samarbejdskonstellationer. Missionen for projektet er at yde den faglige og økonomiske hjælp, der gør det muligt for virksomheder at tænke langt og på tværs.

Klimaspring henvender sig derfor til producenter, rådgivere og øvrige virksomheder, der ønsker at udvikle og markedsføre klimatilpasningsløsninger til det danske og internationale marked. Virksomhederne kan få hjælp i form af rådgivning samt medfinansiering til udviklingsomkostninger.