Klimaspring kampagnens vision og forløb

Klimaspring – fra vand til vækst sætter en ny dagsorden for klimatilpasning i tætte byområder med fokus på udvikling, innovation og vækstpotentialer. Klimaspring støtter virksomhedsdrevne udviklingsindsatser fra idé til marked, der gør Danmark førende inden for klimatilpasningsteknologier. Målet er at skabe både bedre byer og grøn vækst.

Visionen for Klimaspring er at omsætte interessen for klimatilpasning til en virksomhedsdreven udviklingsindsats, der gør Danmark førende inden for klimatilpasningsteknologier. Dermed vil vi skabe både bedre byer og grøn vækst.

Hvis det skal lykkes, er der behov for at udvikle løsninger på tværs af de mange aktører og vidensfelter, der er involveret i at håndtere og udnytte regnvand. Det handler om at få styr på vand-, beslutnings- og finansieringsstrømme i et område med mange regler. Det kræver nytænkning og nye samarbejdskonstellationer. Missionen for projektet er at yde den faglige og økonomiske hjælp, der gør det muligt for virksomheder at tænke langt og på tværs.

Klimaspring arbejder udfra følgende model:

 

 

Klimaspring har i perioden 2013-2015 igangsat, gennemført og planlagt i alt 15 udviklingsforløb i form af såkaldte prejekter (forprojekter). Alle udmærker de sig på forskellig vis ved deres nytænkning, der dækker hele paletten af tilpasningsløsninger fra planlægning og produkter over finansiering og drift til (intelligent) styring af vand og mobilisering af borgere via sociale teknologier.

Fra kortlægning til løsning

Timingen er ikke tilfældig. Fra 2015 og frem skal landets kommuner nemlig gå fra at kortlægge til at løse de stigende udfordringer med at klimasikre land- og byområder. Investeringer i produkter, anlæg, styring og rådgivning forventes at være i milliardklassen, og med Klimaspring er der skabt skalerbare løsninger, der både sikrer borgere og bygningsejere mod regnhændelser og samtidig øger trivsel og velfærd i byerne. 

Klimaspring understøtter derfor en virksomhedsdreven udvikling af syv konkrete løsninger til håndtering af regnvand, hvor produktudvikling balanceres med et fokus på implementering, test og marked.