Hvorfor fokus på klimatilpasning

Klimaet er under forandring. Og derfor må vi forandre vores byer og måder at samarbejde på for at tilpasse os en situation med øgede regnmængder og ekstreme vejrhændelser. Klimatilpasning er en af vor tids største udfordringer – et kæmpe problem, men også en mulighed for at tænke nyt.

Klimatilpasning er en central del af Realdanias arbejde for at sikre velfungerende og levende byer for mennesker. Herunder byer, der på samme tid kombinerer klimatilpasning med kvalitativ værdiskabelse – æstetisk, rekreativt, erhvervsmæssigt og socialt.

Med Klimaspring er vi derfor særligt optaget af at vise vejen for, hvordan klimatilpasning kan skabe både merværdi i byen og grøn vækst drevet af virksomheder, der kan levere de nødvendige løsninger, ydelser og teknologier til at gøre vores byer klimarobuste og samtidig gode at leve og opholde sig i. Danske virksomheder er i forvejen nogle af verdens dygtigste på dette område, men hvordan sikrer vi, at de bliver endnu bedre? Og hvordan kan vi sikre, at værdifuld viden sættes i system og kommer langt flere til gavn?

Klimaspring yder økonomisk tilskud til virksomhedsdrevne konsortier, men også støtte i form af rådgivning ydet af et sekretariatet varetaget af Smith Innovation. Klimaspring blev lanceret i 2013, og når vi slutter i 2017, er det med et resultat på to bundlinjer: Der skal være udviklet en række kommercielt bæredygtige løsninger, der håndterer byens øgede regnmængder og samtidig er med til at tilføre byen nye kvaliteter.