Fremtidens fortov

Et nyt flisesystem skal udgøre et vandoptimeret fortov, der kan håndtere stigende regnmængder

Byens fortove bidrager ikke til at håndtere de stigende vandmængder. Ambitionen er derfor at udvikle et belægnings- og afvandingssystem til byens fortove og pladser, der gennem nye løsninger for nedsivning, fordampning og føring udnytter vandets potentiale. Tanken er et individuelt formgivet og industrielt produceret flisesystem, som nemt underordner sig de eksisterende standarder (”københavnerflisen”), og som derved opnår stort styktal.

Foruden bedre håndtering af ekstrem regn åbner udviklingen af et nyt flisesystem for en række nye funktioner så som: aktiv rensning af luft, bedre arbejdsmiljø og lettere adgang til underliggende rørføringer, opsamling og føring af vand, wayfinding via led lys og strukturer i overfladen samt sidde- og bevægelsesmuligheder.  

Prejektet er overgået til at være et projekt med titlen Klimaflisen. Læs mere her