Fremtidens blå tag

Optimering af tagrender og nedløbsrør så bygningen bliver bedre vandhåndterende

I dag er det en udfordring, at tagrendesystemer i Danmark ikke er dimensioneret til at håndtere ekstremregn, så når det regner mere end den dimensionsgivende regn, vil regnvandet strømme ud over kanten på tagrenderne.

Prejektet handler derfor om at optimere udnyttelsen af tagrender og nedløbsrør, så den enkelte bygning bliver bedre vandhåndterende. Samtidig vil det undersøge afløbssystemets kapacitet og muligheder for at koble systemet til lokale, forsinkende og opsamlende elementer inden eller uden for bygningen. Endelig vil prejektet endvidere undersøge muligheder for genanvendelse af afløbsvand i bygningen.