Mobilisering af borgere via sociale teknologier

Inddragelse af borgerne som bevidste, aktive og handlekraftige aktører i klimatilpasningsproblematikken

Med antropologvirksomheden Gemeinschaft og interaktionsdesignerne B14 som drivende aktører, er formålet med prejektet at åbne op for og afsøge udviklingsspor, der kan inddrage byens borgere og brugere og gøre dem til bevidste, aktive og handlekraftige aktører i klimatilpasningsproblematikken.

Der kan ikke herske tvivl om, at der ligger et uindfriet potentiale i borgernes bidrag til at håndtere de øgede regnmængder, vi oplever i disse år. Hvad det bidrag skal være, hvad det skal kunne, hvordan det skal organiseres, og ikke mindst hvordan vi får gjort borgerne interesserede i klimatilpasning er derfor nogle af de spørgsmål, deltagerne i prejektet skal finde svar på.

En af projektideens grundantagelser er, at vi må kigge på borgerne fra en sociologisk og antropologisk vinkel: Hvad skaber adfærdsændringer, og hvordan mobiliserer vi danskerne i fremtidens klimatilpasning? En anden antagelse er, at sociale teknologier i bred forstand kan være med til at understøtte en social mobilisering drevet af fælles interesser for den givne problemstilling.

Prejektet tager udgangspunkt i kendte teknologier og tilgange som eksempelvis ’open source’- og platformtankgangen, hvor brugerne i fællesskab løbende udvikler produktet via en digital platform. Det er ikke forhåndsdefineret om slutbrugerne er kunderne eller om løsningen skal sælges til kommuner eller forsyninger, der har platforme for brugerinteraktion at bygge videre på.

Prejektet er overgået til et projekt med titlen 'Samvejr'. Læs mere her