Fra faskine til gadekær

Regnvandsbassin skal bidrage til byens biodiversitet og samtidig håndtere de øgede regnmængder

Med Amphi Consult som drivende part er målet at udvikle et modulært baseret naturvenligt regnvandsbassin, som er let at implementere, kan bidrage til biodiversiteten i byerne og sikre levesteder til EU beskyttede dyrearter.

Produktet vil kunne bidrage til håndteringen af de øgede regnmængder samtidig med, at biodiversiteten styrkes i byerne, og der skabes grønne oaser. Vandhullet som modulært opbygget systemleverance skal gøre det enkelt for såvel private som offentlige grundejere at indkøbe, anlægge og drifte regnvandsbassinerne.

Regnvandsbassinet vil være videnstungt i den forstand, at der indbygges specialviden i design og opbygning, men det vil være let anvendeligt for bygherre og borgere. Padder kræver bassiner af en vis størrelse (der kan anlægges på pladser og i gårdrum), men regnvandsbassinerne kan konfigureres i mange varianter, og vil selv i sin mindste udgave kunne bruges til at skabe habitat for en mangfoldighed af insekter og fugle.

Udviklingsprojektet tager afsæt i Amphi Consults mangeårige erfaring med at fastholde levesteder til truede dyrearter. I prejektet er det målsætningen at udvikle et skalerbart produkt, som består af en række moduler optimeret i forhold til forskellige dyre- og plantearter, som kan sammensættes efter lokale behov ift. størrelse og regnvandskapacitet.

Prejektet er overgået til at blive et projekt med titlen BIOWATER. Læs mere