Climate Adaptation Navigator

Rådgivningsydelse skal gøre det lettere for forsyningsselskaber og kommuner at beslutte og prioritere indsatser for klimatilpasning

Vi får mere ekstremregn i fremtiden. Derfor arbejdes der på højtryk i landets kommuner og forsyningsselskaber for at kortlægge, hvor de stigende regnmængder vil skabe problemer, og hvad der skal til for at løse disse udfordringer. Med en hydrologisk højdemodel er det blevet lettere at beregne, hvor vandet løber hen ved skybrud, men der er stadig mange spørgsmål, der melder sig, når klimatilpasningsindsatsen skal prioriteres. Hvad koster det? Hvor får vi mest værdi for pengene? Hvordan kan klimatilpasningen understøtte byens udvikling? 

Med Grontmij som drivende part har prejektet til formål at udvikle et værktøj eller rådgivningsydelse, der skal lette beslutningsgrundlaget for kommuner og forsyningsselskaber, når de skal prioritere klimatilpasningsindsatserne for at tilpasse vores byer til det ændrede klima. Målet er at sikre nye rekreative byrum, der skaber ekstra værdi for borgerne, samtidig med at vi undgår oversvømmelser og kæmpe regninger.