Automatisk skybrudsbarriere

Sikring af kældre og indgange mod oversvømmelse

Kældertrapper og indgangspartier er ofte særligt udsatte, når et skybrud rammer byen på grund af opstuvning og indtrængning af vand. Udfordringen er blandt andet, at kældertrapperne i de indre byområder ofte ligger så langt ude i fortovet, at det typisk hverken er muligt eller lovligt at etablere en opkant rundt om dem, samtidig med at forhold omkring tilgængelighed og bygningsarv stiller krav til de løsninger, der kan etableres. Og endelig er der det faktum, at skybrud langt fra har det med at ramme på ’belejlige’ tidspunkter i forhold til, at vi når at mobilisere den indsats, der skal sikre vores bygninger og værdier mod vandmasserne.  

 

Udviklingen af den automatiske skybrudsbarriere tager udgangspunkt i kældertrapper i indre byområder samt udsatte indgange i stueplan. Barrieren skal fungere helt uden elektricitet eller anden ekstern forsyning og aktiveres automatisk. Når barrieren ikke er i brug, vil den ligge i niveau med fortovet og på den måde både opfylde krav til niveaufrie adgangsforhold, samtidig med at den vil respektere bygningsarven.