En ny klimadagsorden - Fra vand til vækst

En ny klimadagsorden skaber gunstige vækstbetingelser inden for klimatilpasning.

Danmark er et af de mest progressive lande, når det handler om politik og investeringer, der kan skabe forebyggende helhedsløsninger. Denne bevågenhed er et springbræt for virksomheder, der satser på udvikling af løsninger inden for klimatilpasning.

Samtidig står byer over hele verden over for de samme udfordringer som Danmark med hensyn til klimatilpasning. Så hvorfor nøjes med at udvikle nationale løsninger til et globalt problem. Klimatilpasning er en global udfordring med globale markedspotentialer. I Klimaspring analysen "Markedets vej  - analyse af markedspotentialet for klimatilpasning" estimeres et globalt markedspotentiale på mellem 19-141 mia $ om året i 2030. Et andet estimat opgør det årlige potentiale til 6,8 mia $ i 2020. Begge analyser understreger, at der er et stigende behov for investeringer, samt en voksende erkendelse hos, særligt de offentlige, beslutningstagere.   

Gunstige vækstbetingelser handler om:

  • Vilje – politisk vilje til at sætte en ny dagsorden for klimatilpasning med fokus på grøn vækst.
  • Viden – forskning og vedvarende udviklingsmiljøer.
  • Vækst – investeringer inden for klimatilpasning.

Herunder kan du høre tre forskellige perspektiver på vækstbetingelserne:

Vilje - Ida Auken, tidl. Miljøminister, vurderer den politiske vilje til og potentialerne ved klimatilpasning.


Viden - Kirsten Halsnæs, Programleder, DTU Management Engineering, vurderer den eksisterende forskningsbaserede viden inden for klimatilpasning samt behovet for helhedstænkning og tværgående løsninger.

 

Vækst - Karin Abel, Water Utility Director, Nordic i Grundfos Denmark fortæller om vækstpotentialerne og de gunstige markedsbetingelser ved klimastilpasning.