BIOWATER Climapond

Mere natur- og dyreliv i byen med vandhåndterende grønne oaser i haver og baggårde

Klimatilpasning i haver og baggårde 

BIOWATER Climapond skaber mere natur i byen og bidrager samtidig til at løse problemer med oversvømmelser forårsaget af ekstremregn. 

BIOWATER Climapond er et alternativ til faskinen og kan modtage regnvand fra tagarealer, der opsamles og udledes i et nedgravet bassin. Dermed udnyttes regnvandet til at skabe en biotop, hvor flere forskellige planter og dyr får levemuligheder.

BIOWATER Climapond et modulopbygget og skalerbart anlæg, der kan tilpasses stort set alle lokale forhold og behov for regnvandshåndtering. Anlægget kan med den rette dimensionering håndtere en dimensionsgivende regn ved en kombination af forsinkelse, fordampning og nedsivning. Nedsivning kan også undlades, hvis de lokale forhold ikke gør det muligt. Ved skybrud aktiveres en bypassfunktion, der sikrer, at vandet ledes til overløbsarealer eller kloak.

BIOWATER Climapond er let at indkøbe, anlægge og vedligeholde. Anlægget er et konkurrencedygtigt og omkostningseffektivt alternativ til andre klimatilpasningsløsninger, der kræver mere anlægsarbejde under jorden. Samtidig er BIOWATER Climapond med til at skabe grønne oaser i byen til gavn for både dyr, planter og mennesker.

Forventet markedsintroduktion: 2017/18

BIOWATER Climapond afprøves 1:1 i en baggård i Mejlgade i Aarhus, på Ærø og på Byggecentrum i Middelfart.Hvordan håndteres vandet?

BIOWATER Climapond håndterer regnvand fra tagarealer, der opsamles og ledes ud i et nedgravet bassin. Der hvor forholdene tillader nedsivning, sker dette over bassinets permanente vandspejl.

Volumen
BIOWATER Climapond kan anlægges i forskellige volumener alt efter behov. Et parcelhus med et tagareal på 140 m2 skal have et bassin på størrelse med en havetrampolin (ca. 3-4 m i diameter og ca. 1 m dybt) for at håndtere den dimensionsgivende regn.

Regnhændelse
BIOWATER Climapond kan håndtere op til den dimensionsgivende regn. Ved ekstremregn har anlægget en bypassfunktion, der sikrer, at vandet ledes til overløbsarealer eller kloak.

Komponenter
BIOWATER er et modulopbygget og skalerbart anlæg, der består af følgende komponenter:

 • Tilløbsrende
 • Indløbsmodul med indbygget sandfang, vandbremse og vandfordeler
 • Stabilisering af bredder og dybvandszone
 • Bundmembran
 • Vækstmedie/planter
 • Evt. udløb til faskine
 • Overløb

Sammensætningen af komponenter tilpasses lokale anlægsforhold og behov for regnvandshåndtering. Det er muligt at fra- og tilvælge de enkelte komponenter efter individuelle ønsker og behov.

Hvorfor vælge BIOWATER Climapond?

Stadig mere ekstremregn, færre naturarealer og store befæstede arealer i byerne betyder, at vandet har svært ved at komme væk, når det regner. Dermed stiger risikoen for, at kældre, haver og veje oversvømmes.  BIOWATER Climapond kombinerer teknisk vandhåndtering med muligheden for at skabe mere bynær natur og øget biodiversitet i byen i én samlet løsning, der er med til at skabe grønnere og sundere byer – til gavn og glæde for både planter, dyr og mennesker.

En grøn oase i byen 
En grøn oase i byen BIOWATER Climapond er en modulopbygget og skalerbar løsning, der er let at anlægge, vedligeholde og tilpasse lokale anlægsforhold og behov for regnvandshåndtering.

Med BIOWATER Climapond kan man forskønne sin have eller et gårdanlæg og samtidig skabe et levested for planter og dyr i byen. Der tilbydes medfølgende rådgivning, der sikrer, at der både bliver taget hånd om anlæggets tekniske, biologiske og oplevelsesmæssige funktion. 

Hvem skal vælge BIOWATER Climapond?

BIOWATER Climapond håndterer regnvand fra tagarealer og skaber mulighed for et mere mangfoldigt plante­ og dyreliv i byen. BIOWATER Climapond er en omkostningseffektiv løsning til afkobling af regnvand.

BIOWATER Climapond er en løsning til:

 • Parcelhusejere
 • Boligforeninger
 • Kommuner
 • Forsyningsselskaber
 • Ejendomsudviklere