SKYBRUDSKLAPPEN

Automatisk skybrudsbarriere til sikring mod oversvømmelser af kældertrapper og indgange

SKYBRUDSKLAPPEN er en automatisk skybrudsbarriere, der etableres foran adgange til bygninger, hvor der er risiko for opstuvning og indtrængning af vand i forbindelse med skybrud. Fx kældernedgange og indgangsdøre i byområder, hvor der ikke er mulighed for at etablere andre foranstaltninger.

Løsningen består af en klap (barriere) og et magasin. Når magasinet fyldes med vand under et skybrud eller en kraftig regnhændelse, skyder klappen automatisk op og afspærrer trappen/indgangen.

SKYBRUDSKLAPPEN anlægges under jorden i niveau med fortovet, så den ikke generer adgangen til bygningen eller skæmmer bygningens arkitektur. Løsningen kan enten skjules i den eksisterende belægning eller anlægges med andre overflader (fx en skraberist, en måtte, granitfliser etc.), så den får en ekstra funktion eller et særligt udtryk.

SKYBRUDSKLAPPEN er en løsning til både private og erhverv, der ønsker at beskytte deres bygninger og inventar mod de skader og omkostninger, der kan komme i forbindelse med indtrængende regnvand.

Forventet markedsintroduktion: 2017/18

Læs mere på

www.skybrudsklappen.dk

 Hvordan fungerer SKYBRUDSKLAPPEN?

SKYBRUDSKLAPPEN:

 • aktiveres ved skybrud og kraftige regnhændelser, når det opsamlede vand i magasinet når en vis højde. Det vand, der opsamles ved hverdagsregn, tømmes løbende ud eller ledes direkte i kloak
 • har et fleksibelt design, der kan tilpasses forskellige typer af indgangspartiet
 • er automatiseret, men skal ikke tilkobles elektricitet eller anden ekstern forsyning, hvilket reducerer etableringsomkostningerne og øger sikkerheden for, at løsningen fungerer i kritiske vejrsituationer
 • har en sikringshøjde på op til 40 cm og en sikringslængde fra 0,9 til 3,6 meter og kan tilpasses lokale forhold

Hvorfor vælge SKYBRUDSKLAPPEN?

SKYBRUDSKLAPPEN er en mere kompakt, mindre synlig og billigere løsning end andre automatiske barriere løsninger på markedet.

SKYBRUDSKLAPPEN leveres i en standard eller skræddersyet model. Barrieren kan udstyres med forskellige overflader, fx granitfliser, den eksisterende belægning, en skraberist eller måtte alt efter individuelle ønsker. Herved tilføjes løsningen en ekstra funktion.

SKYBRUDSKLAPPEN er udviklet med fokus på:

 • At garantere konstant beskyttelse af bygningen, uanset hvornår på døgnet et skybrud rammer, da løsningen ikke kræver manuel betjening
 • At sikre niveaufri adgang til bygningen, så tilgængeligheden opretholdes
 • At respektere bygningens arkitektur, da barrieren skjules i fortovet/indgangsareal
 • At give løsningen en ekstra funktionalitet eller et særligt udtryk med individuelt tilvalg af overfladebelægning

Hvem skal vælge SKYBRUDSKLAPPEN?

SKYBRUDSKLAPPEN er en effektiv løsning i skybrudssituationer, hvor overfladevand kan medføre betydelige skader på bygning er og inventar. Løsningen er særligt udviklet til at beskytte kældertrapper og indgangspartier i byområder.

SKYBRUDSKLAPPEN er en løsning til:

 • Almene og private boligforeninger
 • Erhvervsdrivende
 • Offentlige bygninger
 • Fredede / bevaringsværdige bygninger
 • Private ejendomsejere