Smart realtidsstyring af vandsystemer

En MIKE OPERATIONS løsning til varsling samt styring og optimering af afløbssystemer

Automatisk styring

SMART REALTIDSSTYRING AF VANDSYSTEMER er en løsning i DHI’s produkt- og rådgivningsportefølje, der giver mulighed for intelligent overvågning og styring af afløbssystemer.

Med SMART REALTIDSSTYRING AF VANDSYSTEMER kan man styre afløbssystemet automatisk og i realtid, så vandet altid ledes til de dele af afløbssystemet, bassiner eller på terræn, hvor der er ledig kapacitet. Dette betyder,at man får en mere effektiv udnyttelse af afløbssystemet og renseanlægget samt undgår - eller reducerer - overløb fra kloakker og skadevoldende oversvømmelser.

Optimering af afløbssystem

Den intelligente styring betyder samtidig, at man kan reducere behovet for store investeringer i udbygning og opgradering af det eksisterende afløbssystem.

SMART REALTIDSSTYRING AF VANDSYSTEMER kobler matematiske modeller med data om afløbssystemet, radarbaseret nedbørsmåling og styrbare installationer i afløbssystemet. Det hele eksekveres automatisk i real - tid, hvilket giver et detaljeret overblik over afløbs systemets aktuelle tilstand.

Radarbaseret nedbørsvarsling giver samtidig mulighed for at forudsige, hvad der sker i afløbssystemet i den nærmest fremtid. Det hjælper brugeren med at optimere styringen af afløbssystemet, så nød-overløb til recipienterne minimeres, og at vand ledes til, på forhånd, udvalgte områder med færrest komplikationer.

Velkendt software platform

Løsningen er opbygget af en række af DHI’s velkendte softwareprodukter:

 • MIKE OPERATIONS fungerer som løsningens ”vand operativsystem” og sørger for, at data er til rådighed, at modeller eksekveres, at informationer bringes til relevante aktører via SMS, e-mails, web interfaces eller apps, og at alle processer eksekveres automatisk og med stor sikkerhed.
 • MIKE URBAN er beregningsmotoren, som håndterer vandet i afløbssystemerne og på terræn. MIKE URBAN er DHI’s klassiske afløbsmodel, som er anvendt over hele verden.

Derudover arbejdes der med surrogat modeller, der automatisk kan udnytte information fra de detaljerede MIKE URBAN modeller til at etablere en simplificeret matematisk beskrivelse af det fysiske system. Surrogat modellerne har den store fordel, at beregningstiden er markant lavere, hvilket gør det muligt at anvende dem til realtids optimering og bedre styring af afløbssystemerne.

Optimering af allerede eksisterende kapacitet i afløbssystemet

SMART REALTIDSSTYRING AF VANDSYSTEMER er en løsning, der kan anvendes i alle større byer verden over med oversvømmelsesproblemer og en sammenhængende fysisk infrastruktur. Koblingen af software, radarteknologi og intelligent styring:

 • Er ofte en bedre og billigere måde at håndtere regnen på i forhold til fysisk udbygning af afløbssystemet
 • Giver mulighed for at vand kan styres og dermed anvendes som et attraktivt element i byen – f.eks. som åbne vandløbsstrækninger, søer og havnefronter
 • Understøtter en gradvis investerings- og implementeringstilgang, hvor hver enkelt fase giver umiddelbar værdi for kunden i forhold til.:
  • Adgang til realtid data og anvendelse af realtid data til en bedre styring af systemet
  • Etablering af modeller for bedre systemforståelse og et bedre grundlag for at foretage de rigtige investeringer
  • Anvendelse af modeller til realtidsvarsling – giver operationelt overblik over systemet og et bedre grundlag for beredskabsindsatsen i krisesituationer
  • Optimeret automatiseret styring af det samlede system


KONTAKT OG YDERLIGERE INFORMATION

MIKE Powered by DHI

Rune Christensen, rch@dhigroup.com