Publikationer

Find viden, analyser og inspiration til arbejdet med klimatilpasning.

Smith Innovation har, som sekretariat for Klimaspring kampagnen, udarbejdet en række publikationer med viden og inspiration til det at arbejde udviklingsorienteret med klimatilpasning. Publikationerne kan downloades herunder:

FLYDENDE OG FAST
Håndbog til udvikling af klimatilpasningsløsninger med merværdi 

Bogen videregiver praksisnære erfaringer fra Klimaspring som inspiration til andre, der står over for at ville gentænke forholdet mellem vand og by og drive en kommerciel udvikling af nye løsninger til håndtering af regnvand i tætte, eksisterende byområder. Håndbogen er tiltænkt kommuner, forsyninger, virksomheder og rammeskabende aktører og giver indblik i:

 • Innovationsteori og innovationsforløbets faser
 • Metoden og innovationstilgangen bag Klimaspring
 • Konkrete værktøjer til at facilitere et udviklingsforløb

Download håndbogenher


FRA VIDEN TIL VIRKSOMHED
Kortlægning af vidensmiljøer inden for klimatilpasning

Rapporten henvender sig til virksomheder og beslutningstagere, der ønsker et aktuelt overblik over igangværende initiativer inden for klimatilpasning i tætte byområder som afsæt til prioriteringer af nye tiltag på området. Rapporten har hovedvægt på danske forhold og afdækker:

 • Hvor og hvordan der arbejdes med klimatilpasning i dag
 • Hvor den førende viden findes
 • Hvilke udviklingstendenser der kan ses 

Download analysenher


MARKEDETS VEJ
Analyse af markedspotentialet for klimatilpasning

Rapporten henvender sig til virksomheder og øvrige beslutningstagere, der ønsker et indblik i de karakteristika og muligheder, der er på markedet for klimatilpasning nationalt og internationalt. Rapporten afdækker: 

 • Markedets karakteristika 
 • De forhold der driver markedet
 • Markedets udviklingshorisont
 • Størrelsen af det danske markedspotentiale
 • Det internationale markedspotentiale

Download analysenherNYE LØSNINGER
Virksomhedernes vilkår og muligheder for udvikling 

Rapporten henvender sig til virksomheder og øvrige beslutningstagere, der ønsker et indblik i hvilke vilkår og muligheder, der gør sig gældende for virksomheder, som ønsker at udvikle nye ydelser inden for klimatilpasning. Rapporten har hovedvægt på danske forhold og afdækker:

 • Hvad der motiverer til at arbejde med klimatilpasning?
 • Hvordan aktørerne ideelt set ønsker at udvikle og levere klimatilpasningsløsninger?
 • Hvilke udfordringer der er forbundet med at gennemføre skiftet hos aktørerne?
 • Hvilke faktorer der påvirker hvor langt og i hvilken retning udviklingen af klimatilpasningsløsninger vil gå?
 • Hvilke konkrete forslag aktørerne har til udviklingen af nye klimatilpasningsløsninger?

Download analysenher